Bovemij helpt bedrijven in de mobiliteitsbranche om succesvol te ondernemen. De laatste tijd neemt het besef toe dat het bedrijf er niet alleen is voor de branche, maar ook voor de samenleving. Het management gaat samen met de Raad van Toekomst de uitdaging aan om beleid te ontwikkelen dat meer bijdraagt aan de maatschappij. Al snel werd duidelijk hoezeer Duurzaam Ondernemen in het DNA zit van de nieuwe generatie.
Lees hier meer over de opdracht bij Bovemij

Pluryn is een landelijke zorginstantie die zich ten doel stelt om mensen met complexe zorgvragen te inspireren om zich maximaal te ontplooien en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. De Raad van Toekomst buigt zich over de vraag: hoe vergroten we de kans op duurzame participatie van minder zelfredzame jongeren? Studenten zijn in staat om op een geheel andere manier te kijken naar de doelgroep en komen met originele ideeën op het gebied van life-coaching.
Lees hier meer over de opdracht bij Pluryn

Het Canisius College was bezig met de vorming van een nieuw meerjarenplan en wilde dit graag toetsen aan de ideeën van de nieuwe generatie. De directie besloot in overleg met de Raad van Toekomst de thema’s communicatie, onderwijsvernieuwing en cultuurverandering centraal te stellen. Het perspectief van studenten hierop verschilt van dat van docenten, ouders en leerlingen, wat zorgt voor verrassende, nieuwe inzichten.
Lees hier meer over de opdracht bij Canisius

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen is een arbeidsbemiddelingsbedrijf in de regio Rijk van Nijmegen. Kernactiviteiten zijn het bemiddelen, ontwikkelen en begeleiden van werkzoekenden in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Op dit moment wordt een Raad van Toekomst geselecteerd en getraind die per 1 januari 2019 mee zal gaan denken over het verhogen van de arbeidsparticipatie.