Toe aan vernieuwing?

Haal de nieuwe generatie in huis

De Raad van Toekomst, een denktank bestaande uit studenten, vertegenwoordigt de generatie van de toekomst. Een generatie die wezenlijk anders denkt over belangrijke thema's als economie, politiek, gezondheid, duurzaamheid, digitalisering, maatschappelijke betrokkenheid en werkgeverschap. Zij zijn in staat om op een andere manier te kijken naar je organisatie, doelstellingen en beleid. Toekomstgericht ondernemen? Dat doe je samen met de nieuwe generatie!

Kijken met een frisse blik

De Raad van Toekomst voorziet in de behoefte aan vernieuwingstalent. Jonge, hoogopgeleide mensen die creatief zijn en kritisch kunnen denken. Door de afwezigheid van vastgeroeste denkpatronen, zijn zij in staat om nieuwe, innovatieve manieren te vinden om complexe problemen op te lossen. De Raad van Toekomst reflecteert op zowel de externe als interne organisatie, en is een uitstekende sparringpartner op het hoogste niveau: aan de bestuurstafel.

Aandacht voor diversiteit

Een Raad wordt samengesteld uit een grote poule van derde- en vierdejaars bachelorstudenten en masterstudenten. Hierdoor zorgen we ervoor dat de achtergrond van de leden divers is, net als hun persoonlijkheden en denkstijlen. Juist in die diversiteit schuilt het succes van een goede brainstorm of discussie. Op basis van een online assessment en gesprekken, kijken we welke studenten goed bij elkaar en bij de organisatie passen.

Training en coaching

De Raad die voor jouw organisatie is samengesteld, wordt getraind door ervaren organisatieadviseurs en coaches. De vier raadsleden volgen een trainingsprogramma gericht op teamcoaching. Daarnaast kunnen ze individueel deelnemen aan workshops om zich persoonlijk en professioneel verder te ontwikkelen. Ook worden met regelmaat intervisie-bijeenkomsten georganiseerd, waardoor de verschillende Raden van elkaar kunnen leren.

Hoe werkt het?

Een Raad van Toekomst kan op vele manieren worden ingezet. Als klankbord, voor het toetsen van bestaand beleid. Als ideeëngenerator, voor het ontwikkelen van nieuw beleid. Als kompas, om richting te bepalen. Of als denktank, voor het oplossen van complexe vraagstukken.

Jullie komen vier keer per jaar bijeen. De agenda voor deze bijeenkomsten bepaal je in gezamenlijk overleg. Je kunt ervoor kiezen om zelf specifieke onderwerpen aan de orde te stellen en je kunt de Raad onderwerpen laten inbrengen.

Wil je de nieuwe generatie in huis halen, maar is de Raad van Toekomst voor jouw organisatie niet de geschikte vorm? Neem ook dan contact met ons op, we denken graag met je mee. Zo organiseren we bijvoorbeeld de workshop De Vooruitdaging, waarin onze studenten je organisatie opnieuw gaan uitvinden. Met verrassend resultaat!

Kortom,
wat levert het op?

  • Innovatie: nieuwe kansen vinden in een snel veranderende markt
  • Marktinzicht: meer inzage in jonge klant- en doelgroepen
  • Eyeopeners: kijken met een verrassende, open blik naar je eigen organisatie
  • Talent: unieke kans om kennis te maken met potentiële nieuwe medewerkers
  • Energie: met jonge mensen de toekomst verkennen motiveert en inspireert!

Meer weten? Neem contact met ons op!