25 september 2018

Pluryn

Pluryn is een landelijke zorginstantie die zich ten doel stelt om mensen met complexe zorgvragen te inspireren om zich maximaal te ontplooien en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. De organisatie telt meer dan 400 locaties en biedt werk aan 7.400 professionals en 1.000 vrijwilligers.

Pluryn wil met de aanstelling van een Raad van Toekomst beter in kunnen spelen op de veranderingen die de komende jaren in de zorg doorgevoerd gaan worden, waar de minimale periode van aanstelling voor een Raad van Toekomst een jaar is, ging Pluryn direct een samenwerking aan voor drie jaar.

Regiodirecteur Henk van de Broek:

"Nieuwe inzichten en ideeën zijn noodzakelijk voor dit transitieproces, dus ook de frisse blik van de nieuwe generatie"

Na een zorgvuldige selectie werd een Raad samengesteld die afgestemd is op de organisatie en op elkaar. Vier studenten van zowel de Radboud Universiteit als de Tilburg University vormen samen de Raad van Toekomst van Pluryn. Hun studies lopen uiteen van Science & Innovation tot Analytische Filosofie. Wat hun bindt is ondermeer hun passie voor de zorg. Zo maken een aantal leden naast hun drukke studentenbestaan bewust tijd voor vrijwillige zorgtaken. Maar ook het transitieproces waar de sector in zit en de kansen die dit biedt, heeft hun interesse.

In overleg met de regiodirectie van Pluryn besloot de Raad van Toekomst zich te gaan buigen over de volgende uitdaging: hoe vergroten we de kans op duurzame participatie van minder zelfredzame jongeren? Veruit de meeste jongeren slagen erin op eigen kracht, met steun van ouders en hun omgeving, hun plek in de maatschappij te vinden. Er zijn echter zo’n 155.000 jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet naar school gaan of werken. Ook hebben ongeveer 187.500 jongeren in deze levensfase een of meerdere vormen van jeugdhulp, jeugdreclassering of jeugdbescherming. Voor hen is het afronden van een opleiding, het vinden van werk of het op eigen benen staan extra lastig. Pluryn wil een programma ontwikkelen dat deze groep jongeren ondersteunt in deze kwetsbare fase van hun leven.

Tijdens een heidag van het regionale Management Team werden de eerste ideeën over zo’n programma gedeeld. Het MT had al een locatie in gedachte, waar deze jongeren (begeleid) zouden kunnen wonen. De studenten van de Raad van Toekomst hadden een presentatie voorbereid met hun ideeën over hoe ‘life-coaching’ er op zo’n locatie uit zou kunnen zien. Deels puttend uit hun eigen ervaringen in studentenhuizen, deels gebaseerd op hun eigen inlevingsvermogen. Verrassend voor de aanwezige MT-leden was dat de Raadsleden consequent over de doelgroep spraken als ’studenten’ i.p.v. ‘cliënten’. Maar ook het idee dat je de bewoners elkaar laat kiezen en dat je ze bindt aan een gezamenlijke opdracht of project zorgden voor eyeopeners bij de aanwezigen zorgverleners.

De volgende stap is dat Pluryn uit de eigen organisatie een projectteam zal formeren. De Raad van Toekomst zal ter inspiratie aan dit projectteam worden gekoppeld. Om kennis te maken met de doelgroep zullen ze een dag meelopen op één van de bestaande locaties van Pluryn. Ze zijn vastbesloten een flinke bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het programma.